Загальна інформація кафедри
                        
ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ !!!
Чергова перемога наших студентів на олімпіаді з програмування !!! Вітаємо переможців та тренера !!! Так тримати і наступного етапу !!!
Читати далі...

Держіспит

Читати далі...

Розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження інформаційних технологій в усі сфери суспільної діяльності визначається як один із пріоритетних напрямів державної політики. Однією з головних умов успішної реалізації національної стратегії розвитку є забезпечення пріоритетності та суттєве збільшення об’ємів підготовки фахівців в галузі інформаційних технологій.
 
«Комп’ютерні науки» – це спеціальність, яка здійснює підготовку висококваліфікованих програмістів, фахівців у галузі інформаційних технологій, здатних професійно вирішувати питання розробки, впровадження та супроводу інформаційних систем, фахівців, які володіють сучасними технологіями створення високоякісних програмних засобів. 
 
Випусковою кафедрою, яка з 1999 року забезпечує підготовку фахівців спеціальності «Комп’ютерні науки» трьох освітніх рівнів: - бакалавр, магістр, доктор PhD є кафедра  Комп’ютерних наук та інформаційних технологій.
Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців, сферою діяльності яких є програмування та проектування програмного забезпечення, тестування та впровадження інформаційних систем, вирішення завдань в галузях алгоритмізації, організації і побудови баз даних та знань.
 
Основний напрямок діяльності кафедри Комп’ютерних наук та інформаційних технологій — підготовка фахівців в області комп'ютерних наук та інформаційних технології. Предметом діяльності фахівців є розробка, тестування, і впровадження програмних продуктів, рішення завдань в областях обчислювальних систем, програмування, алгоритмізації, організації та побудови баз даних і знань, комп'ютерних мереж. Фахівці займаються розробкою компонентів комп'ютеризованих систем, у тому числі систем обробки інформації й керування, комп'ютеризованих систем проектування, систем штучного інтелекту, автоматизованих систем обробки текстової та графічної інформації, інтелектуальних систем обробки інформації.
 
Вирішення питань розвитку ІТ-сфери в регіоні стало можливим завдяки  організації ІТ- освіти в Хмельницькому національному університеті. Викладачі кафедри Комп’ютерних наук та інформаційних технологій. внесли суттєвий вклад в створення інтегрованої системи підготовки ІТ- фахівців, яка охоплює три рівня: ШКОЛА – УНІВЕРСИТЕТ – ПІДПРИЄМСТВО ІТ-ГАЛУЗІ. Співпраця із школою передбачає шкільну підготовку, залучення учнів до участі в олімпіадах з інформатики, конкурсах програмних продуктів, участі в Малій академії наук. Важливим елементом підготовки на рівні університету є залучення студентів до участі в олімпіадах різного рівня, та у роботі регіональних компаній, отримання досвіду практичної роботи. Співпраця з бізнес структурами ІТ-галузі передбачає спільну розробку навчальних планів, навчально-методичних матеріалів,  залучення провідних ІТ-фахівців для викладання спеціальних дисциплін та організації занять і практик із студентами.
 
За час існування кафедри сформовано потужний колектив співробітників та викладачів, які мають не тільки глибокі теоретичні знання в галузі інформаційних технологій, але і великий досвід практичної розробки програмного забезпечення.
 
 
З 2004 року, коли було здійснено перший випуск фахівців, кафедрою підготовлено більше 500 спеціалістів і магістрів. Випускники кафедри працюють в Україні та за кордоном у провідних ІТ-фірмах, в якості фахівців з розробки і впровадження програмних продуктів та інформаційних технологій, деякі відкрили власні комп’ютерні фірми.
 
Кафедрою щорічно проводиться понад 15 заходів, спрямованих на виявлення й підтримку обдарованої молоді в області інформаційних технологій, серед них міжнародна олімпіада із САПР та комп'ютерного моделювання в машинобудуванні, командна першість України з програмування (західна зона), Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з інформаційних технологій.
 
 
Кафедра співпрацює з Національним центром аерокосмічної освіти молоді України, Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, провідними науковими установами та навчальними закладами Києва, Львова, Харкова, Кракова, Кельце, Любліна, Бидгощі.


Контактна інформація
29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, Хмельницький національний університет,
кафедра інформаційних технологій проектування. Навчальний корпус №3, аудиторія 3-301.
Контактний телефон
12-70 (внутрішній телефон)
Електронні ресурси
E-mail: itp@khnu.km.ua
Сайт: http://itp.khnu.km.ua
6
грудень
ПІДГОТОВКА ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ ЦЕ СПІЛЬНА СПРАВА ВНЗ ТА ПРАЦЕДАВЦІВ.

Провідні фахівці в галузі QA фірми AMC Bridge гості кафедри КНІТ

Читати далі...


8
квітня
КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ

ПІДСУМКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Читати далі...


26
квітня
Переможці

Вітання

Читати далі...


Site kafedru KNIT © 2014 | Privacy Policy
Website designed by Voloshyn Alexandr